Řízení strategických změn - zvyšování výkonnosti procesů a firem

Vítám Vás na mých osobních webových stránkách, které jsou věnované mým profesním aktivitám. Během své pracovní a poradenské kariéry jsem se setkal s řadou velmi zajímavých lidí a firem, a to úspěšných i méně úspěšných. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že v lidech i firmách dřímá obrovský potenciál, ale jen málokdo ho využívá skutečně naplno. Buď proto, že svůj potenciál neumí odkrýt, nebo proto, že ho neumí využít v praxi. Mým osobním posláním je pomáhat jim jejich potenciál nalézt, systematicky zvyšovat, nastavit cestu k jeho plnému využití a na tu cestu se vydat.

 

Rozvoj malých a středních firem v oblastech personalistiky, motivace zaměstnanců a zvyšování výkonnosti procesů a firemBěhem své 23-leté kariéry zaměstnance a manažera jsem pracoval pro společnosti, které měly 2500, 10, 1000, 120 a 90 zaměstnanců. Ty velké s dlouholetou historii, dobře zavedenými systémy řízení, standardy ISO a OHSAS, plánováním, reportingem.

Ty menší a střední, založené po roce 1990, se soukromým majitelem, s důrazem na inovativnost, jednoduchost a kvalitu člověka spíše než na systémy a administrativu.

Pochopení rozdílů v myšlení a fungování velkých, středních a menších firem je klíčové pro to, aby se do menších firem nezaváděly v plném rozsahu zkušenosti z velkých firem (a naopak), protože tam vzhledem k rozdílné kultuře zavést nejdou.

Všechny firmy, pro které jsem pracoval, měly vlastní výrobky, výrobu i prodej. S výjimkou jedné všechny procházely dynamickým růstem, získávaly nové klienty, zaváděly nové procesy a zvyšovaly efektivitu těch stávajících. Vzhledem k růstu řešily změnu firemní kultury, delegování odpovědností na nižší úrovně, zapojení zaměstnanců do zlepšování a zvyšování jejich motivace. Poslední tři, s vlastní vývojem, patřily ve svém oboru mezi lídry v oblasti inovací.

Má kariéra mi umožnila velmi dobře poznat fungování jednotlivých procesů i vazby mezi nimi, přičemž každý z procesů, kterým jsem prošel, jsem měl příležitost poznat od úrovně referenta až po úroveň manažera. Ze všech poznaných procesů mne nejvíce oslovuje firemní kultura (personalistika, zapojení a motivace zaměstnanců) a řízení strategických změn (zvyšování výkonnosti procesů a firem).

Za svou nejsilnější stránku považuji kombinaci těchto dvou oblastí – dlouhodobě efektivní změna musí být vždy doprovázena změnou postojů zaměstnanců a dobrou firemní kulturu lze vybudovat jen tam, kde jsou permanentně realizovány pozitivní změny.

Ing. Kamil Košťál - Efektivní změny ve firmách

Z výše uvedených zkušeností vyplývá, pro koho jsem ideálním partnerem ke spolupráci – výrobní firma menší nebo střední velikosti, které vzhledem k růstu již nestačí intuitivní způsob řízení a chce ho změnit; chce se poučit ze zkušeností velkých zavedených firem a část těchto zkušeností zavést, aniž by jí to zatížilo přílišnou složitostí nebo administrativou. Majitel nebo ředitel, který už nechce nést veškerou odpovědnost za firmu, výsledky a zlepšování jen na svých bedrech a chce více zapojit zaměstnance. Případně vedení, které chce zvýšit efektivit realizace změn a hledá zkušenosti, jak to udělat. V každém případě partner, který opravdu chce něco změnit a který si je vědom, že změna neproběhne, pokud s ní nezačne sám u sebe.

Rád bych uvedl dvě rčení, kterých se držím celý život a pomáhají mi na cestě k mým cílům:

Nezáleží na tom, odkud fouká vítr, ale na tom, jak dobře umíme nastavit plachty.

Když nefouká vítr, je třeba chopit se vesel.

Tato přísloví hovoří o tom, že svět patří proaktivním lidem, kteří věří ve vlastní síly a v neustálou práci na sobě. Věřím, že přístup, založený na těchto příslovích, pomůže i Vám. Pokud věříte v totéž, velmi rád s Vámi budu spolupracovat.