Strategický rozvoj firmy, řízení změn, manažerské poradenství

Co teď dělám?

 • Lektor, poradce
  • Na jakých principech je postaveno moje poradenství a vzdělávání
  • Co školím, proč to školím, co zákazník získá
  • Kde si je možné mne objednat
 • Výuka v rámci škol, MBA, AIESEC
  • Strategický management, spirálový management, příprava na zaměstnání
 • Projekty, do kterých jsem zapojen
  • Patrioti MSK
  • Leadership Club

Tím, co mne nejvíce baví a kde přináším největší přidanou hodnotu, je firemní poradenství. Baví mne to především proto, že se mohu spolupracovat s majiteli nebo řediteli, kteří mají skutečný zájem ve svých firmách něco změnit k lepšímu. Většinou mají rámcovou představu, kam se chtějí posunout, a hledají někoho, kdo jim pomůže tuto představu konkretizovat a rychle a pokud možno bezbolestně jí realizovat. A vědí, že bez jejich zapojení změna nenastane.

Kamil Košťál - strategický rozvoj firemCtím zásadu, že na vrchol nelze klienta odnést, musí si tam dojít sám, a to tempem, které odpovídá jeho aktuální úrovni, stejně jako jeho motivaci pro změnu. Jakékoliv zkratky a snahy něco příliš uspíšit se nakonec vždy obrátí jak proti klientovi, tak proti poradci.

Druhou oblastí, která mne rovněž baví, je vzdělávání dospělých. Zaměřuji se především na strategický management, firemní kulturu a vše co s ní souvisí (personalistika, motivace …) a řízení změn. Toto zaměření vychází z mého přesvědčení, že pokud chci dosáhnout úspěchu, musím mít jasno, kam chci jít (strategie), musím chtít se tam dostat (motivace, proaktivita) a musím k cíli jít pokud možno efektivně (řízení změn).

Jedná se o principy Spirálového managementu, jehož principům hluboce věřím a o jehož přínosech jsem se přesvědčil na vlastní kůži. Preferuji uzavřené firemní kurzy, protože ty jsou většinou smysluplně zaměřeny na přípravu konkrétních změn.

Mou rolí je pomoci klientům překonat tzv. realizační impotenci, což je stav, kdy chci něco změnit, ale nevím jak se pro změnu namotivovat a jak jí rychle nastartovat a zrealizovat.

Třetí oblastí je zapojení do vzdělávání na vysokých školách, kde mám možnost příležitostně vyučovat v rámci studia MBA (strategický management), případně pro studenty zapojené v programech AIESEC nebo Erasmus.

 

Kamil Košťál - strategický management, manažerské poradenstvíHlavním motivem mé práce je smysluplnost spolupráce pro mne i pro klienta a oboustranná radost ze spolupráce. Jsme na světě příliš krátce na to, abychom mařili svůj čas něčím, co nepřináší konkrétní hodnotu. Proto se držím zásady nespolupracovat s klienty, kteří se ve skutečnosti změnit nechtějí a očekávají, že změnu přinese někdo zvenku, kteří přijdou na kurz bez konkrétního cíle, jen aby si něco nového poslechli, kteří očekávají, že lektor zlomí jejich apatii tím, že je bude bavit.

Zbožňuji spolupráci s klienty, kteří vědí, co chtějí a proč to chtějí. Na druhé straně mne neurazí, když mi klient řekne, že kurz byl sice fajn, ale že mu vyhovuje něco jiného. Pokud má mít spolupráce efekt, musí být obě strany naladěny na stejnou frekvenci.

Jsem přesvědčen, že člověk má povinnost přispět něčím navíc společnosti, ve které vyrostl, která mu umožnila vydělat si na živobytí a v níž budou žít jeho děti. Svůj smysl vidím v tom, že budu pomáhat mladé generaci nacházet smysl života, stavět se na vlastní nohy, nespoléhat se na podporu rodičů nebo státu.

 

Proto jsem se v rámci přípravy střednědobé strategie Moravskoslezského kraje zapojoval do pracovní skupiny, která se věnovala budoucnosti základních a středních škol. Účastnil jsem se jednání Paktu zaměstnanosti ve skupinách, které měly za cíl zvýšit konkurenceschopnost kraje díky podnikavosti, inovacím a podpoře technických oborů. Jsem příznivcem a propagátorem občanského sdružení Patrioti MSK, jehož mottem je ukázat mladým lidem podnikatelské příležitosti v Moravskoslezském kraji s cílem vybudovat si v MSK vlastní podnikání. A společně se zakladatelem patriotů, Tomášem Buchwaldkem, jsme rozjeli Leadership Club, kde si mohou začínající podnikatelé ujasnit své podnikatelské myšlenky a modely a akcelerovat rozjezd a rozvoj svých vlastních firem.

Tyto i další aktivity jsou postaveny na myšlenkách Tomáše Bati, který byl přesvědčen, že zaměstnanost a rozvoj regiónů nezajistí stát, ale samostatní, schopní a aktivní podnikatelé. A jsem moc rád, že mohu pomoci tyto podnikatele nalézt, rozjet jim jejich podnikání, a v pozdějších fázích menších nebo středních firem podporovat jejich rozvoj a růst.

 

Mé reference

 • Strategický rozvoj firmy, řízení změn
  • AWT, Cembrit, B.I.B.S., EFTEC, Hagemann, Ivitas, Klub personalistů MSK, Kunst, Moravskosleszký Automobilový Klastr, PARS-Nova, Pekárna Nikl, PQL, Schott, Solea CZ, Semix Pluso, Sysmex, Technopark, TVD, Vagónka-Dřevo, VUSH

 • Personalistika, rozvoj lidských zdrojů
  • AIESEC, Brano, Continental-Barum, Donghee, ERASMUS (VUT), Gates Hydraulics, Isotra, Kariérové centrum VŠB-TU, Lakovna Hajdík, Lift Components, Mahle-Behr, Pekárna Nikl, PressMetal, Rockwool, Synthos, ZLKL

 • Zvyšování efektivity procesů, štíhlá výroba a logistika
  • Aircraft Industries, A.Schmied, Brano, Belis, Donghee, Exerion, Glovis, HP Pelzer, Küster, Lift Components, Linaplast, Meopta, Narex Bystřice, OLMA, Papcel, PARS-Nova, PQL, Solea CZ, Sysmex, TPCA, T.Rad, TVD, ZLKL