Vzdělávání a pracovní zkušenosti ve firmách

Co se zde dozvíte?

  • Pro jaké firmy jsem dělal
  • Čeho si na nich nejvíce cením
  • Jaké skvělé lidi jsem tam potkal, co jsem se od nich naučil
  • Co konkrétně jsem tam dělal, jaké konkrétní zkušenosti jsem tam získal, co jsem vytvořil
  • Jaké mám vzdělání, co nového se učím

Aplikace spirálového managementu vede k růstu a excelenci firem. Mou první pracovní zkušeností byl výrobně obchodní dispečer ve společnosti Bastro a.s., konkrétně na provoze, který se zabýval výrobou náhradních dílů pro šachty nebo podvozků pro přístavní jeřáby. Měl jsem na starosti přípravu materiálu pro výrobu, řešení operativních problémů, kooperace s dodavateli a spolupráci se zahraničními přejímači.

Následovala společnost Alpha Computers s.r.o., kde jsem se zabýval marketingem a prodejem hardware a software, instalací počítačových sítí a vedením ostravské pobočky. Protože se jednalo o malou firmu, naučil jsem se zde všem klíčovým činnostem a zejména flexibilitě.

Nejvíce zkušeností jsem získal za 12 let u společnosti Bonatrans Group a.s. (původně ŽDB a.s., závod železniční dvojkolí). Jedná se o společnost, která za dvacet let ztřináctinásobila své tržby a z nevýznamného výrobce pro země RVHP se stala světovou špičkou ve svých typech výrobků.

Jednalo se o společnost se špičkovými lidmi nejen v managementu, ale i na dalších úrovních řízení, se silně proaktivní a rozvojovou kulturou, s mimořádným důrazem na rozvoj a inovace. Nejdříve jsem se zabýval exportem a marketingem, posléze řízením odboru strategie a marketing, PR a komunikace, projektové kanceláře, odboru řízení jakosti.

Specializoval jsem se na konkurenci, zastupoval jsem společnost v evropské asociaci výrobců dvojkolí ERWA a 3 roky vedl její rozvojovou sekci. V roce 2007 jsem byl hlavním organizátorem světového kongresu výrobců dvojkolí, který se uskutečnil v Praze. Vytvářel a vedl jsem firemní časopis. Spolupracoval jsem na všech významných projektech, týkajících se zavádění strategického řízení, programech rozvoje lidských zdrojů, zavádění zlepšování, štíhlé výroby, projektového řízení, autonomních týmů. Postupně jsem si doplnil vzdělání v oblasti marketingu (NIMA/CIMA-A), strategie, spirálového managementu, projektového řízení, managementu (MBA), jakosti (Manažer jakosti), fungování EU (Certified EU coordinator), týmové práce a dalších oblastech. Byl jsem součástí akvizičních týmů. Úžasná firma, úžasní lidé, vynikající zkušenost.

Krátkou zkušenost jsem získal ve společnosti Z+M Servis spol. s.r.o., kde jsem působil na pozici výkonného ředitele. Tato společnost patřila mezi špičku ve svém oboru v ČR, a to díky velké kreativitě v technických řešeních a při hledání nové přidané hodnoty pro zákazníky. Spolupodílel jsem se na rozběhu zahraniční pobočky, úpravě motivačního systému, nastavování controllingového a reportingového systému. Naučil jsem se jedné důležité věci – ne vše, co funguje u velké společnosti, lze jednoduše přenést na firmu menší a střední velikosti. Větší a menší firmy mají rozdílné firemní kultury, rozdílné postupy, kladou důraz na jiné faktory (větší firmy na systémy, důkladné zvažování rozhodnutí, zastupitelnost, menší firmy na lidi, akčnost, jednoduchost).

Zlepšování firemní kultury vede k lepší prosperitě firmy

Klíčový vliv na mou kariéru měly 4 roky u společnosti BORCAD cz s.r.o. Jedná se o vývojovou a výrobní firmu, která patří mezi absolutní špičku v oblasti inovací, a to jak u produktů a přidané hodnoty pro zákazníky, tak v práci s lidmi, procesy, dodavateli apod. V této společnosti jsem se zabýval řízením personalistiky a logistiky. Klíčovými činnostmi bylo zvyšování efektivity výběru, zaškolení a rozvoje zaměstnanců, rozvoj projektového řízení, zlepšovacích návrhů, plánování, informačních a materiálových toků, využívání nástrojů štíhlé výroby. Velmi inspirativní firma s mimořádnou firemní kulturou a tempem inovací.

Školení a vzdělávání v oblasti managementu firemMimo řadu velmi inspirativních kolegů, s nimiž jsem měl příležitost za svou kariéru spolupracovat, mne významně ovlivnil i pan Andrej Kopčaj, autor Spirálového managementu, který odkrývá zákonitosti úspěchu lidí a firem na principech přírodních zákonitostí. Měl jsem příležitost s ním spolupracovat a setkávat se celkem 17 let. Za tu dobu mne hluboce ovlivnil jak z pohledu lidského, tak z pohledu profesního. Velmi si proto vážím toho, že mohu pokračovat v šíření jeho díla a přispět tím k růstu excelence českých firem.

Člověkem, který mne nejvíce ovlivňuje a formuje na mé nové profesní cestě lektora a konzultanta, je pan Zdeněk Michálek ze společnosti HM Partners s.r.o., s nímž nyní velmi úzce spolupracuji. Od něj jsem se naučil, že pro úspěch v této profesi není důležité jen to, co člověk umí a jakou má praxi, ale i to, jak se umí vcítit do firemní kultury klienta a jak dobře vyvažuje odbornou stránku spolupráce s lidským a empatickým přístupem. Úroveň faktura a zisku zdaleka není základním měřítkem úspěchu; tím je především společná vize, radost ze spolupráce a to, že klient díky spolupráci dosahuje svých cílů.