Management firem - zkušenosti a poznatky  z praxe

  • Myšlenky - Jak se dívám na věci, které školím, na firmy, s nimiž se setkávám, jak přemýšlím.
  • Inspirace - Jaké zajímavé knihy jsem četl, jaké zajímavé filmy jsem viděl, na jakých zajímavých konferencích jsem se byl podívat.
  • Osobnosti - Jaké zajímavé lidi jsem potkal

 

Využití přírodních zákonitosti v managementu firem

Einsteinovi je přisuzován výrok „Jen hlupák dělá věci stále stejně a očekává přitom lepší výsledek“. Pokud chceme, aby se něco změnilo, musíme nejdříve nějakým impulsem narušit klid a rovnováhu – začneme u sebe, pak u ostatních.

Dlouhodobá motivace zaměstnanců – prosperita firmy

Zkuste si tipnout, jaké procento zaměstnanců se v práci cítí skutečně svobodně a jaké procento zaměstnanců se cítí jako ve vězení, protože jsou svázáni desítkami různých směrnic, nařízení a předpisů.